Το Διοικητικό Συμβούλιο του CAA-GR

2015-2018

Πρόεδρος Απόστολος Σαρρής Βιογραφικό
Αναπληρώτρια Πρόεδρος Ελευθερία Παληού On-line CV
Ταμίας Tuna Kalayci Βιογραφικό
Γραμματέας Μάρκος Κατσιάνης Βιογραφικό
Υπεύθυνος Δημοσιεύσεων Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Βιογραφικό

2012-2015

Πρόεδρος Απόστολος Σαρρής Βιογραφικό
Αναπληρώτρια Πρόεδρος Ελευθερία Παληού On-line CV
Ταμίας Ελένη Κοτούλα Βιογραφικό
Γραμματέας Αγγελική Χρυσάνθη Βιογραφικό
Υπεύθυνος Δημοσιεύσεων Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Βιογραφικό