Προκήρυξη του πρώτου συνεδρίου «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία», CAA GR 2014

Το CAA GR προκηρύσσει το  πρώτο συνέδριο «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, στο Ρέθυμνο Κρήτης στις 7-8 Μαρτίου 2014.

Η Οργανωτική Επιτροπή του CAA-GR θα προσκαλέσει προσεχώς την κατάθεση ανακοινώσεων και πόστερ σχετικών με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  1. Τεχνικές καταγραφής δεδομένων στο πεδίο και το εργαστήριο.
  2. Μοντελοποίηση, διαχείριση και ενσωμάτωση δεδομένων.
  3. Σύνδεση δεδομένων και σημασιολογικός ιστός.
  4. Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων.
  5. Τρισδιάστατες ψηφιακές αναπαραστάσεις, οπτικοποίηση και προσομοίωση.
  6. Εφαρμογές γεωδαιτικών πληροφορικών συστημάτων και τηλεσκοπικής ανίχνευσης
  7. Χρήστες και περιβάλλοντα εργασίας: εκπαιδευτικά προγράμματα, μουσεία και πολυμεσικές εφαρμογές.
  8. Θεωρητικοί προβληματισμοί σχετικοί με τις εφαρμογές πληροφορικών συστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών στην Αρχαιολογία.
  9. Ψηφιακές πόλεις και ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Τα πρακτικά του συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονική μορφή (με ISBN) και θα καταστούν προσβάσιμα διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του CAA-GR μετά το πέρας του συνεδρίου.

Η πρόσκληση για κατάθεση περιλήψεων και άλλες λεπτομέρειες για το συνέδριο θα δημοσιευθούν το Σεπτέμβριο 2013.

Προκαταρκτικό Χρονοδιάγραμμα

1 Νοεμβρίου 2013

Λήξη κατάθεσης των περιλήψεων ανακοινώσεων και πόστερ

2 Δεκεμβρίου 2013

Ειδοποίηση εισηγητών ανακοίνωσης/ πόστερ

15 Δεκεμβρίου 2013

Λήξη προθεσμίας εκπτωτικής εγγραφής (Early bird) στο συνέδριο

1 Ιανουαρίου 2014

Λήξη προθεσμίας εγγραφής στο συνέδριο

8-9 Μαρτίου 2014

Ημερομηνίες διεξαγωγής του συνεδρίου

7 Απριλίου 2014

Κατάθεση γραπτών ανακοινώσεων προς αξιολόγηση

5 Μαΐου 2014

Προθεσμία αξιολόγησης των γραπτών ανακοινώσεων

2 Ιουνίου 2014

Προθεσμία κατάθεσης των διορθωμένων γραπτών ανακοινώσεων

15 Ιουλίου 2014

Άρθρα έτοιμα προς δημοσίευση

30 Ιουλίου 2014

Ανακοίνωση δημοσίευσης των πρακτικών του συνεδρίου