Εκλογικά αποτελέσματα για τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του CAA-GR

Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του CAA-GR για το χρονικό διάστημα 2015-2018 είναι:

- Πρόεδρος Απόστολος Σαρρής
- Αναπληρώτρια Πρόεδρος Ελευθερία Παληού
- Ταμίας Tuna Kalayci
- Γραμματέας Μάρκος Κατσιάνης
- Υπεύθυνος Δημοσιεύσεων Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών εδώ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη του CAA-GR που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία.